Våra medlemmar har en gedigen yrkesutbildning

Våra medlemmar har en gedigen yrkesutbildning

I yrkesföreningen PsykosyntesFöreningen (PsF) samlas yrkesverksamma Psykosyntesterapeuter,
-coacher och -konsulter med utbildning från PsykosyntesAkademin (PsA) i Stockholm och/eller PsykosyntesInstitutet (PsI) i Göteborg. Båda dessa professionella psykosyntesutbildningar startade i Sverige 1989.

Yrkesföreningen PsF har följande krav på fullvärdig medlem
• Man är diplomerad från PsA, PsI eller likvärdig
• Den yrkesverksamme har ansvarsförsäkring
• Arbetar enligt PsF’s etiska riktlinjer såsom tystnadsplikt, krav på kontinuerlig fortbildning och handledning m.m. Läs mer under fliken etiska ritlinjer

För att bli diplomerad psykosyntesterapeut från någon av dessa båda utbildningsinstitut krävs minst 4 års studier, 200 klienttimmar under handledning samt minst 125 timmar egenterapi. Kontinuerliga uppsatser och årliga självutvärderingar samt en avslutande fallstudie som godkänns av extern examinator. Under utbildningen ligger ett stort fokus på elevens egen personliga utveckling, därför ingår, utöver yrkesstudierna, dessutom ett högt antal timmar i gruppterapi, interpersonellt arbete samt processarbete. De teoretiska studierna omfattar över 6000 sidor facklitteratur. Våra yrkesverksamma medlemmar arbetar med friska människors livsproblem och önskan till utveckling. De gör ett seriöst och kompetent arbete med människor som inte är i behov av sjukvårdens insatser eller som ett komplement till insatser av och i samråd med behandlande läkare.

För att bli diplomerad psykosyntescoach och/eller organisationskonsult från någon av dessa båda utbildningsinstitut krävs minst 3 års studier, inkluderade klienttimmar alternativt projektarbete under handledning samt minst 75 timmar egenterapi. Kontinuerliga uppsatser och årliga självutvärderingar samt en avslutande projektredovisning som godkänns av examinator. Under utbildningen ligger ett stort fokus på elevens egen personliga utveckling, därför ingår, utöver yrkesstudierna, dessutom ett högt antal timmar i gruppterapi, interpersonellt arbete samt processarbete. De teoretiska studierna omfattar över 4000 sidor facklitteratur.

Både PsykosyntesAkademin och PsykosyntesInstitutet är medlemmar av EAP, European Association of Psychotherapy. Utbildningsinstituten är även medlemmar i EFPP, European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy, som har ackrediterats som en European Wide Awarding Organisation inom EAP. Instituten följer även EFPP’s riktlinjer gällande lärares kompetens och yrkeserfarenhet, vilket innebär:
• Att läraren har genomgått en professionell psykosyntesutbildning eller likvärdig utbildning.
• Att läraren har minst 5 års erfarenhet av terapiverksamhet.
• Att läraren har minst 1000 timmar erfarenhet av terapeutiskt arbete med klienter.
• Att läraren följer EFPP:s etiska kod för terapeutiskt arbete.
• Att läraren har genomgått en psykosynteslärarutbildning eller arbetat som lärling i ett antal år.

Flertalet lärare är certifierade psykoterapeuter enligt ECP European Certification for Psychotherapy.