Att gå i coaching

En av grundstenarna inom psykosyntesen är att vi alla sitter på slumrande resurser.

Att utveckla sin inneboende potential ger en enorm kraft och livsglädje. Det skapar också en känsla av tillit och mening.

En psykosyntescoach strävar efter att vara ett utmanande stöd, som föreslår olika verktyg för att du ska hitta din lust, motivation och ibland helt ny riktning i livet!

Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning.

Det är du som hittar lösningarna! Det är du som har svaren!