Verksamhetsidé

PsykosyntesFöreningen är en yrkesorganisation för professionella psykosyntesterapeuter, -coacher och -organisationskonsulter utbildade vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och PsykosyntesInstitutet  i Göteborg, eller med likvärdig utbildning.

Föreningen verkar för att synliggöra psykosyntesens möjligheter och tillämpning.

Föreningen skall verka för hög kvalitet och stödja medlemmarna i deras verksamheter, bland annat genom ansvarsförsäkring, fort- och vidareutbildning samt att värna om etiska regler.

Kvalitetssäkring sker genom etisk nämnd och fastställt klagomålsförfarande.

På föreningens hemsida finns en förteckning över föreningens yrkesverksamma medlemmar.

Föreningens interna verksamhet består av medlemsträffar samt fort- och vidareutbildning. Dessa ger möjlighet för medlemmarna att mötas, inspireras och att utvecklas professionellt.