Psykosyntesföreningens styrelse 2018-2019

Anne Frandsen Brandt ordförande, fortbildningsfrågor, medlemsaktiviteter och försäkringsansvarig
Diplomerat Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Josefin Hjelm, ledamot och medlemsansvarig
Diplomerat psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Linda Liljgren, ledamot och ekonomi ansvarig
Diplomerat psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Michael Wolde, ledamot och psykosyntescoach
PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Etiska nämnden
Johanna Mogensen (sammankallande)
Diplomerat Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Charlotte Broms, ledamot
Leg psykoterapeut och Diplomerat Psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin

Lisbeth Knevel, ledamot
Diplomerat Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Camilla Witt, suppleant
Diplomerat Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Revisorer
Revisor Eva Hägg (Extern)
Revisorsuppleant Gunilla Wiklund

Valberedning
Ann-Charlotte Ohlsson, sammankallande
Carolina Welin
Monika Josefsson