Psykosyntesföreningens styrelse 2017-2018

Thomas Lindh, ordförande och medlemsansvarig
Dipl psykosyntesterapeut PsykosyntesAkademin

Lisbeth Knevel, försäkringsansvarig
Dipl psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Karin Ericsson, ekonomi- och kommunikationsansvarig
Dipl psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin

Anne Brandt, fortbildningsfrågor och medlemsaktiviteter
Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Florence Tullberg-Linder, suppleant
Dipl psykosyntesterapeut PsykosyntesAkademin

Ann-Charlotte Palm, suppleant

Dipl psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Etiska nämnden
Charlotte Broms (sammankallande)
Leg psykoterapeut och Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin

Elisabeth Garhorn
Dipl Psykosyntestperapeut, PsykosyntesInstitutet

Johanna Mogensen (ledamot)
Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Camilla Witt (suppleant)
Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Revisorer
Revisor Cecilia Angelin
Revisorsuppleant Gunilla Wiklund

Valberedning
Ann-Charlotte Ohlsson (sammankallande)
Carolina Welin
Monika Josefsson