Psykosyntesföreningens styrelse 2017-2018

Thomas Lindh, ordförande och medlemsansvarig
Dipl psykosyntesterapeut PsykosyntesAkademin

Lisbeth Knevel, försäkringsansvarig
Dipl psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Karin Ericsson, ekonomi- och kommunikationsansvarig
Dipl psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin

Anne Brandt, fortbildningsfrågor och medlemsaktiviteter
Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Florence Tullberg-Linder, IT- och RACS-ansvarig
Dipl psykosyntesterapeut PsykosyntesAkademin

Etiska nämnden
Charlotte Broms (sammankallande)
Leg psykoterapeut och Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin

Elisabeth Garhorn (ledamot)
Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Johanna Mogensen (ledamot)
Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Camilla Witt (suppleant)
Dipl Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet

Revisorer
Revisor Cecilia Angelin
Revisorsuppleant Gunilla Wiklund

Valberedning
Ann-Charlotte Ohlsson (sammankallande)
Cecilia Mohammar
Carolina Welin