Psykosyntesföreningens styrelse 2018-2019

Anne Frandsen Brandt ordförande, fortbildningsfrågor, medlemsaktiviteter och försäkringsansvarig
Diplomerad Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Josefin Hjelm, ledamot och medlemsansvarig
Diplomerad psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Linda Liljegren, ledamot och ekonomi ansvarig.
Terapeut under utbildning vid PsykosyntesInstitutet i Sverige AB.

Michael Wolde, ledamot och IT-ansvarig.
Diplomerad Psykosyntescoach, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB.

Åsa Asp, ledamot och kommunikationsansvarig.
Diplomerad psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin i Stockholm.

Tina Lindeman, suppleant.
Diplomerad psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB.

Annika Roupé, suppleant.
Terapeut under utbildning vid PsykosyntesAkademin i Stockholm.

Etiska nämnden
Johanna Mogensen, sammankallande
Diplomerad Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Charlotte Broms, ledamot
Leg psykoterapeut och Diplomerad Psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin

Lisbeth Knevel, ledamot
Diplomerad Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Camilla Witt, suppleant
Diplomerad Psykosyntesterapeut, PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Revisorer
Revisor Eva Hägg (Extern)
Revisorsuppleant Gunilla Wiklund

Valberedning
Ann-Charlotte Ohlsson, sammankallande
Carolina Welin
Monika Josefsson