Medlemskap

Som medlem i PsykosyntesFöreningen kan den antas som vill stödja föreningens verksamhet. Det finns tre typer av medlemskap; yrkesverksam-, studerande- eller icke yrkesverksam medlem.

Som yrkesverksam medlem kan antas den som är diplomerad i PsI eller PsA och har en treårig eller längre utbildning eller annan likvärdig utbildning. Medlemskap för yrkesverksam medlem kräver att de etiska reglerna godkänns och att ansvarsförsäkring finns, antingen genom föreningen eller på annat sätt. Vid tveksamma fall gör föreningens styrelsen en bedömning om medlemskap.

Medlemsavgift för yrkesverksam medlem är 2175 kr inkl moms. Priset inkluderar medlemsavgift 100 kr, serviceavgift 900 kr, avdragsgill moms 225 kr samt ansvarsförsäkring genom föreningen 950 kr.

Som yrkesverksam medlem har du möjlighet att teckna föreningens ansvars- och företagsförsäkring, få stöd av den Etiska nämnden, delta i fort- och vidareutbildning arrangerad av föreningen, delta i föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter och bli sökbar på föreningens hemsida.

Som medlem kan du:

-          Teckna föreningens ansvars- och företagsförsäkring
-          Få stöd av den Etiska nämnden
-          Delta i fort- och vidareutbildning arrangerad av föreningen
-          Delta i föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter
-          Bli sökbar genom egen sida på föreningens hemsida

Som studerandemedlem kan antas den som genomgår utbildning i PsI eller PsA i de fleråriga utbildningarna eller annan likvärdig utbildning och har erhållit rätten att, i förekommande fall, ta emot övningsklienter.

Medlemsavgift för studerande medlem är 475 kr inkl moms. Priset inkluderar medlemsavgift 100 kr, serviceavgift 300 kr, avdragsgill moms 75 kr. Studerande har försäkring genom respektive utbildningsinstitut.

Som studerandemedlem får du information om föreningens löpande verksamhet via bl a nyhetsbrev, delta i föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter och bli sökbar på föreningens hemsida.

Som icke yrkesverksam medlem antas den som men inte tillhör någon av kategorierna ovan men vill vara medlem.

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Som medlem får du information om föreningens löpande verksamhet via bl a nyhetsbrev och inbjudningar till föreningens medlemsträffar.

Ladda ned broschyr om medlemskap här: Broschyr om medlemskap