Ansvarsförsäkring

Psykosyntesföreningen erbjuder samtliga medlemmar som är diplomerade att teckna en ansvarsförsäkring i FOLKSAM.

De elever som är under utbildning erbjuds att teckna försäkring genom PsykosyntesAkademin respektive PsykosyntesInstitutet.