Om Psykosyntesföreningen

Föreningen är en yrkesorganisation för professionella psykosyntesterapeuter, coacher och psykosynteskonsulter utbildade vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och PsykosyntesInstitutet  i Göteborg (eller med likvärdig utbildning).

Föreningen grundades den 10 November 1993.

Medlemmarna arbetar med individuell vägledning, personlig utveckling, ledarskap och grupputveckling utifrån psykosyntesens synsätt. Terapeuterna förbinder sig att följa föreningens etiska regler.

Föreningen skall verka för hög kvalitet och stödja medlemmarna i deras verksamheter bland annat genom ansvarsförsäkring, fort- och vidareutbildning samt att värna om etiska regler.

Kvalitetssäkring sker dessutom genom etisk nämnd och fastställt klagomålsförfarande.

Föreningens interna verksamhet består av medlemsträffar samt fort- och vidareutbildningar.

Föreningsverksamheten ger möjlighet för medlemmarna att mötas, inspireras och bidra till varandras utveckling och växt.

Föreningen är neutral gentemot olika religösa och politiska samfund och rörelser.

PsykosyntesAkademin och PsykosyntesInstitutet är medlemmar i EAP, European Association of Psychotherapy och i EFPP, European Association of Psychosynthesis Psychotherapy.
EAP är en intresseorganisation för terapeuter och utbildningsinstitut med olika teoretiska inriktningar från hela Europa. EFPP är en europeisk organisation, vars arbete syftar till att verka för att psykosyntesterapi från kvalitativa utbildningsinstitut ges psykoterapeutlegitimation på Europanivå (ECP).