Roberto Assagioli

Roberto Assagioli föddes i Venedig den 27 februari 1888 och dog i Capolona den 23 augusti 1974.
Han växte upp i en kultiverad judisk överklassfamilj. Hans mor, Elena Kaula, blev teosof, (en esoterisk skola grundad i Amerika 1902) vilket kom att inspirera honom i hans spirituella och esoteriska studier. Hans far, Grego, dog när Roberto var ung och modern gifte om sig med Alessandro Assagioli, vars namn han också fick. Han utbildades enligt klassiska manér med 5 års studier i grekiska, 8 år latin samtidigt med andra språk som ryska, tyska och sanskrit. I hemmet talades italienska, franska och engelska flytande.

Institutet för Kultur och Pedagogik
Assagioli arbetade som psykiatriker och läkare under Första Världskriget. 1926 öppnade han Institutet för Kultur och Psykoterapi i Rom. Ett institut för individuell terapi och utbildning.

Se en Youtubefilm med Assagioli här

Psykosyntesinstitutet i Florens
1961 grundade AssagioliInstituto di psicosintesi i Florens, där han också kom att leva mesta tiden i sitt liv. Då först blev Psykosyntesen internationellt känd. Han kallar sig själv för tjuv, då han hämtar sin kunskap från många olika håll.

Roberto Assagioli

1906 flyttade han till Florens för att läsa medicin. Han var intresserad av denjudiska kulturen och var starkt knuten till den judiska organisationen hela sitt liv. Assagioli blev också bergsklättrare vilket är en nyckelbild i psykosyntesen. Som nyutbildad psykiatriker var han involverad i ett samarbete angående psykoanalytiska teorier, och utarbetade samtidigt sitt eget ramverk för psykosyntesen.
1920 gifte han sig med Nella, en katolik och teosof. De var gifta i 40 år och fick sonen Ilario. Under hela 20-30-talet möttes han med de ledande tänkarna som Jung, Keyserling och Buber som han stod speciellt nära. Andra var Croce Tagore, Inayat Khan, Sufiledare, Steiner, Suzuki och Ouspensky. En speciellt betydelsefull person var Alice Bailey, esoteriker och spirituell ledare.
Han var djupt influerad av Dante Alighieri´s arbeten, speciellt Divina Commedia (Den gudomliga komedin ). Man kan även skönja influenser från såväl Platon och Dante i psykosyntesen.
Hans djupa engagemang utvidgades från den individuella terapin till att också rymma ett intresse för sociala frågor om världen i stort. 1922 – 43 styrdes landet av fascism. 1938 tvingades han stänga Institutet. Freud tvingades lämna Wien och psykoanalytiska organisationen lades ner.
Han överlevde Mussolinis år som makthavare, men både han och Ilario satt fängslade en månad 1938 för sitt engagemang för fred och internationalism. De lyckade fly ut på landsbygden, där Assagioli fortsatte arbetet med att utveckla sina teorier, skriva artiklar och arbeta som psykiatriker efter 2:a Världskriget. Ilario dog av tuberkolos på skelettet, troligen sviter efter fängelseperioden.

I sin bok Psykosyntes, 1965, nämner han sina olika källor. Det är den dynamiska skolan (Janet, Freud, Adler, Jung, Rank, Horney), psykosomatisk medicin, psykologi, psykiatri och antropologi, religionspsykologi, (William James, Evelyn Underhill), undersökandet av ”supermedvetandet” och ”holism” (Bucke, Ouspensky Maslow, Prougoff, Smuts, Keyserling) och studier i parapsykologi som han helst ville sköta med diskretion.
Källorna han nämner i Psykosyntes är de som betraktats som mest vetenskapliga. Precis som Freud, och de flesta andra psykiatriker idag, var han fast besluten att hans teorier skulle bli accepterade som vetenskapliga.
Under slutet på 1800-talet hade vetenskapliga studier kring det omedvetna precis börjat. Psykosyntesen, precis som psykoanalysen, utvecklades utanför universiteten. Det råder fortfarande en klar distinktion mellan vetenskap och religion.

Assagiolis inspirationskällor

Assagioli växte upp i en öppen och vidsynt miljö, vilket innebär att han håller sitt åtagande till vetenskapen och det omedvetna, till religionen och det mystiska, baserat på personliga erfarenheter, livet igenom.

Esoteriken har inspirerat honom starkt. Den esoteriska läran ser människan som en reflexion av den himmelska. Vi bär Gud inom oss men vi når bara högre mening när vi själva väljer och skapar våra egna liv. Därav vikten av eget ansvar. Grundtanken är helheten. Allting hänger ihop och allt är energi. Däremot höll han medvetet sitt intresse för det mystiska separerat från psykosyntesen, även om influenserna tar sig in.