För vem är psykosyntes?

Psykosyntes används som terapiform för individuell terapi, parterapi, förebyggande rehabilitering och rehabilitering i arbetslivet. I utvecklingsarbete i organisationer och företag individuellt såväl som i grupp.

Psykosyntes används framför allt som en verksam individuell terapi för våra livskriser, sorger, relationsproblem, för självförverkligande och för frigörande av vår kreativitet. En psykosyntesterapeut arbetar med människors livsproblem och önskan till utveckling. Dvs. med människor som inte är i behov av sjukvårdens insatser eller som ett komplement till insatser av och i samråd med behandlande läkare.

Psykosyntes lämpar sig oavsett om du behöver några få stödjande och utvecklande samtal eller en långvarig djupt läkande relation.

Psykosyntesens förhållningssätt och tekniker används också alltmer i arbetslivet. Den används inom vård och omsorg, undervisning, organisa­tionsutveckling, konstnärlig verksamhet och konflikthantering. Psykosyntes lämpar sig för handledning, för utveckling av relationer  i arbetsgrupper och ledningsgrupper samt i grupp- och organisationsutveckling.

Det finns psykosyntesterapeuter, psykosyntescoacher och psykosynteskonsulter