Om psykosyntes

Psykosyntes är en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Den är en praktisk psykologi med ett själsligt perspektiv. Grundsynen är att vi är unika varelser med vilja att verka och uttrycka vårt unika jag. Den har som mål att utveckla vår självkännedom, vår vilja och kärlek och det meningsfulla i liv och arbete. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet och till frigörande av vår kreativitet.

Psykosyntes stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. Psykosyntesen kallas också ”The art of relationship”. Alla metoder och redskap siktar till att träna tydlig kommunikation och skapa äkta relationer till sig själv och andra.

Psykosyntesen är en del av den Transpersonella Psykologin dvs. den inkluderar både det vetenskapliga och det andliga perspektivet på människan. Psykosyntes omfattar hela människan: kropp, känsla, intellekt och själ.

Psykosyntesen är en kreativ psykologi! Här används många tekniker utöver samtal  – till exempel gestalttekniker,  inre bilder, dröm- och symbolarbete, fri teckning, skrivtekniker och rörelser.

Psykosyntes är ett vetenskapligt koncept, neutralt gentemot olika religiösa och politiska samfund och rörelser.

Psykosyntes idag
Det finns ett 50-tal institutioner över hela värl­den där man forskar och utbildar i psykosyntes. I Sverige har PsykosyntesAkademin i Stockholm och Psyko­syntes Institutet i Göteborg den högsta kompetensen och längsta erfarenheten av professionella psykosyntesutbildningar, och har sedan 1989 utbildat flera tusen personer.

PsykosyntesAkademin i Stockholm och Psyko­syntesInstitutet i Göteborg är medlemmar i EAP (European Association of Psychotherapy) som bevakar psykoterapifrågor inom EU. Tillsammans med flera psykosyntesskolor har EAP etablerat ett samverkande nätverk, EFPP (European Federa­tion of Psychosynthesis Psychotherapy).

Psykosyntes används som terapiform och i utvecklingsarbete, såväl individuellt som i grupp. I vår databas hittar du kvalificerade psykosyntesterapeuter, -coacher,
-gruppledare och -konsulter över hela landet.

Boktips
Vill du läsa mer om psykosyntes så rekommenderar vi inledningsvis
”Bli den du är” av Piero Ferrucci och Roberto Assagiolis ”Psykosyntes – grundläggande principer och tekniker” som fördjupningslästips.

Du kan också läsa mer genom att klicka i rullgardinen under rubriken ”Om psykosyntes” i rubrikerna ovan.