Välkommen på glöggkväll i Stockholm den 10/12

Infoblad om psykosyntes

Ladda ned och läs vårt infoblad om psykosyntes här: Broschyr för klienter

PSYKOSYNTESFÖRENINGEN på FACEBOOK

På Facebook hittar du Psykosyntesföreningen i form av en sluten grupp för dem som är verksamma inom psykosyntes och är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen. Den slutna gruppen fungerar som ett nätverk kollegor emellan. Här kan kollegor lägga ut och dela evenemang, förfrågningar, tankar och information ur ett psykosyntesperspektiv. Ett dagligt aktivt nätverk med snabb respons.

Länk: https://www.facebook.com/groups/108073215921414/

Du hittar också Psykosyntesföreningen som en öppen sida för dig som är intresserad av psykosyntes. Här lägger vi ut evenemang, artiklar, klipp, tankar och information ur ett psykosyntesperspektiv.

Länk: https://www.facebook.com/psykosyntesforeningen.se/