Tilllgängliga medlemskap

Välkommen att ansöka om medlemskap i Psykosyntesföreningen!

Medlemsavgiften för dig som vill vara medlem men som inte är yrkesverksam och därmed inte tillhör någon av kategorierna nedan är 100 kr per år.

Medlemsavgift för studerande medlemmar är 475 kr inkl moms per år varav 300 kr är serviceavgift. (Avdragsgill moms är 75 kr). Studerande har försäkring genom respektive utbildningsinstitut.

Medlemsavgift för yrkesverksam medlem är 1225 kr per år inklusive serviceavgift. Försäkring genom föreningen kostar 1050 kr per år. Totalt 2275 kr inkl moms per år (avdragsgill moms är 225 kr).

Medlemskap för yrkesverksam medlem kräver att de etiska reglerna godkänns och att ansvarsförsäkring finns antingen genom föreningen eller på annat sätt. Yrkesverksam medlem som väljer att teckna ansvarförsäkring på annat sätt skall utan anmodan intyga till föreningens medlemsansvarig att försäkring finns.

Läs mer om de olika medlemsformerna här.

I och med att du fyller i och skickar in uppgifterna i medlemsansökan på följande sidor - eller senare i din medlemsprofil - godkänner du att Psykosyntesföreningen lagrar dessa uppgifter i ett digitalt medlemsregister. Du godkänner även att de uppgifter som lämnas för vår offentliga och sökbara medlemsförteckning kommer att visas och vara sökbara på vår hemsida. PsykosyntesFöreningen lämnar aldrig ut några uppgifter från medlemsregistret till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Medlem

Medlem – Detta är medlemskapet för dig som inte hör hemma i någon av kategorierna nedan men ändå vill vara medlem i föreningen. Som medlem får du information om föreningens löpande verksamhet via bl a nyhetsbrev och inbjudningar till föreningens medlemsträffar.

Studerandemedlem

Studerandemedlem - Detta är medlemskapet för dig som studerar psykosyntes. Under din studietid betalar du en reducerad avgift enligt ovan. Som studerandemedlem får du information om föreningens löpande verksamhet via bl a nyhetsbrev, delta i föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter och bli sökbar på föreningens hemsida.

Medlemskap som terapeut, konsult eller coach

Yrkesverksam medlem - Detta är medlemskapet för dig som är verksam inom Psykosyntes som konsult eller terapeut och är diplomerad från PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet eller likvärdig utbildning. Du betalar avgift enligt ovan och får full tillgång till medlemssidor, medlemsinformation och medlemsservice.