SJÄLVUTVECKLING GENOM SKRIVANDE – GÖTEBORG 16 – 17 augusti 2019

Psykosyntesföreningen arrangerar tillsammans med Håkan Mattsson och Marianne Goldman en workshop där du får ökad kunskap om hur du kan använda skrivandet för att utveckla dig själv och andra i frigörande syfte.

Läs mer on kursen här: sjalvutveckling-genom-skrivande-goteborg16-17augusti.pdf