Kallelse till föreningsstämma 2019

Välkomnen till föreningsstämma den 26 april 2019 kl. 13:00

Plats:PsykosyntesInstitutet, Engelbrektsgatan 7B, Göteborg.

Dokument inför stämman:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018