Extra föreningsstämma Psykosyntesföreningen 2018

Välkommen till psykosyntesföreningens extra föreningsstämma den 28/10 kl 09.30 på Karl Gustavsgatan 17 i Göteborg.

Se bifogad fil för mer information här.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen